Instalare

Livrare și montaj în toată țara

INSTALARE PARATRĂSNET CU DISPOZITIVE DE AMORSARE (PDA) – Normativ I7 / 2011

Pentru protecția construcțiilor împotriva loviturilor de trăsnet la instalarea paratrăsnetului se pot aplica și alte norme similare ale unor țări europene, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1146/2006.

Instalare paratrăsnet – conductoarele de coborâre

Fiecare PDA este legat la pământ prin cel puțin două coborâri și trebuie dispuse pe fațade opuse.

Sunt necesare cel puțin patru coborâri în următoarele cazuri:

– dacă proiecția pe orizontală a conductorului de coborâre este mai mare decât proiecția pe verticala;
– dacă înălțimea construcției este mai mare de 28 m;

Conductoarele de coborâre trebuie să aibă dimensiunile minime conform Normativului I7-2011. Este interzisă utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductoare de coborâre.

În cazul în care se utilizează un contor de lovituri de trăsnet, acesta trebuie amplasat pe conductorul de coborâre cel mai scurt și deasupra piesei de separație.

Dacă se utilizează coborâri naturale, PDA se leagă la partea superioara direct la structura metalică, iar aceasta se leagă la partea inferioara la priza de pământ.
Coborârea naturală trebuie să îndeplinească condițiile conform Normativ I7-2011.

Instalare paratrăsnet – Prizele de pământ

Fiecare coborâre a PDA trebuie să aibă cel puțin o legătura la o priză de pământ.

Prizele de pământ artificiale sunt din:

  1.  conductoare care se dispun radial-orizontal, de mari dimensiuni (7-8 m lungime) îngropate la cel puțin 50 cm adâncime, dar nu mai puțin de adâncimea de îngheț a solului;
  2.  mai mulți electrozi verticali cu lungimea totala de minimum 6 m dispuși în linie sau triunghi, distanțați între ei la o distanta cel puțin egală cu lungimea electrozilor legați între ei.

Se recomandă forma triunghiulară pentru electrozii verticali.

Reguli particulare

În cazul în care în volumul de protejat se află o antenă individuală sau colectivă, catargul antenei trebuie legat prin intermediul unui dispozitiv de protecție împotriva supratensiunilor sau descărcător, la conductoarele de coborâre ale IPT.

Se poate utiliza, ca suport comun pentru PDA și antena, un catarg obișnuit în următoarele condiții:

– catargul este din țeavă suficient de rezistentă și nu necesită ancorare prin odgoane;
– PDA se fixează în vârful catargului;
– vârful PDA depășește cu cel puțin 2 m antena cea mai apropiată;
– fixarea conductorului de coborâre se face prin intermediul unui colier de legătura fixat direct pe tijă;
– traseul cablului coaxial al antenei este în interiorul catargului sau într-un tub metalic.
– Datorită înălțimii mari și ionizării aerului produsă de fum și gaze calde, coșurile uzinelor sunt puncte de impact predilecte ale trăsnetului.

La partea superioara a acestora, pe direcția vântului dominant se instalează PDA, confecționat din materiale rezistente la coroziune, temperatura s.a.

Pentru coșuri cu înălțimi mai mari de 40 m sunt necesare cel puțin patru coborâri, repartizate uniform, dintre care una pe direcția vântului dominant. Aceste coborâri se leagă între ele prin centuri în părțile de sus și jos la baza coșurilor. Fiecare coborâre se leagă la priza de pământ.

Turle, clopotnițe și foișoare

Turlele, clopotnițele și foișoarele sunt puncte preferențiale ale trăsnetului, datorită formelor proeminente.

Atunci când construcția are mai multe proeminente, PDA se instalează pe proeminența cea mai înaltă. PDA se leagă direct la pământ astfel încât unul din conductoarele de coborâre să se afle pe un traseu care este în lungul acestei proeminente.

Scroll to Top